1. Tên bệnh viện: game bài code com

    Tên tiếng anh: Lao Cai traditional medicine hospital.

2. Trụ sở: Tổ 20, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Điện thoại: 02143852239                         Đường dây nóng: 0967941414

4. Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Lào Cai                                Hạng bệnh viện: hạng 2

5. Email: [email protected]

6. Webside:  //opfth.com/

7. Đại diện: Bs CKI Mai Xuân Trung                                     Chức vụ: Giám đốc

8. Số giường bệnh được giao : 140 giường

9. Slogan: Sáng về y đức, Sâu về y lý, Giỏi về y thuật