1. Một số thành tích của Bệnh viện YHCT Lào Cai

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ;

Bằng khen của Bộ Y tế

- Năm 2011: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Năm 2012: Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước;

- Năm 2003;2005;2008; 2014; 2015; 2016

- Tập thể LĐXS: 2010;2011;2012;2013;2014; 2015;2018

- Bộ Y tế công nhận Bệnh viện xuất sắc toàn diện: Năm 2007;2008;2009; 2010

- Cờ Thi đua UBND tỉnh: Năm 2009; 2011-2012.

- Tập thể lao động tiên tiến: 2019 ;2020;2021;2022

2. Thành tích của lãnh đạo đơn vị: Giám đốc Bệnh viện:

- Năm 2010: Bằng khen của Bộ Y tế;

- Năm 2011, 2012, 2014; Bằng khen của Bộ Y tế

- Năm 2013: Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước .

 

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua,cơ quan ban hành quyết định[A2] 

2016

Bằng khen BHXH (chuyên đề giai đoạn 2014-2015)

QĐ số 108/QĐ-BHXH ngày 22/01/2016 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

2018

Bằng khen Bộ KHCN (chuyên đề giai đoạn 2015-2017)

QĐ số 1145/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ KHCN

2019

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2014-2018)

QĐ số 538/QĐ-TTg ngày 09/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

2020

Bằng khen chuyên đề của Bộ Y tế

QĐ số 3117/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế