I. CHI BỘ BỆNH VIỆN:

1. Giới thiệu: 

Chi bộ bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ KCCQ tỉnh Lào Cai. Dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ bệnh viện YHCT đã hoàn thành xuât sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đáp ứng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng YHCT, YHCT kết hợp với YHHĐ, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm hàng đầu, đảng viên trong chi bộ tăng về số lượng và chât lượng. Cấp uỷ luôn giữ vai trò là hạt nhân chính trị trong các hoạt động của cơ quan.

2. Chi bộ bệnh viện:

Cấp ủy:

- Bí thư: Đ/c Mai Xuân Trung- Giám đốc bệnh viện

- Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Song Hương- Phó giám đốc

- Ủy viên: Đ/c Dương Quốc Nghị- Trưởng phòng KHTH

Đảng viên

Chi bộ có 27 đảng viên; trong đó: 25 chính thức, 02 dự bị; 

Nữ có 18 đồng chí chiếm 69%.

Trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học có 22 đồng chí chiếm 84,6%, 

Cao cấp lý luận chính trị có 2 chiếm 8% ; trung cấp: 2 chiếm 8% còn lại là sơ cấp.

 

II. CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN: 

1. Ban chấp hành:

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Song Hương

- Phó chủ tịch: Hoàng Quốc Vương

- Ủy viên: Nguyễn Thị Kim Oanh

2. Thành tích nổi bật: 

- Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho tập thể nữ BV năm 2015

- Bằng khen của LĐLĐ tình cho công đoàn BV năm2019

 

III. ĐOÀN THANH NIÊN:

 

1. Ban chấp hành:

- Bí thư: Nguyễn Ánh Tuyết

- Phó  bí thư: Nguyễn Chính Linh, Phạm Thanh Hòa

- Ủy viên: Cao Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

2. Tổng số đoàn viên: 34

3. Thành tích nổi bật: 

- Bằng khen của Tỉnh đoàn năm 2015

- Bằng khen của Trung ương đoàn năm 2016

 

IV. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ:

1. Ban chấp hành

- Chủ tịch: Lê Hải Vân

- Phó chủ tịch: Phạm Thanh Hòa

- Ủy viên: Nguyễn Hoàng Tuấn Anh

2. Thành tích nổi bật:

Bằng khen của Trung ương hội CTĐ Việt Nam cho cá nhân Đ/c Hoàng Quốc Vương năm 2018