Trang chủ - Game bài code com

game bài code com TỔ CHỨC TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ "KẾT HỢP YHCT, YHHĐ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ TIÊU HÓA NÂNG CAO" .

Lớp tập huấn, đào tạo chuyên đề "Kết hợp YHCT, YHHĐ chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa nâng cao" được tổ chức tại game bài code com với thời gian 02 đợt, đợt 1 từ ngày 18/9-22/9/2023, đợt 2 dự kiến trong tháng 10/2023