Trang chủ - Game bài code com

Hội Chữ thập đỏ game bài code com được tôn vinh tập thể điển hình tiên tiến trong hoạt động chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020

Sáng 26/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015 – 2020. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động 05 năm đồng thời biểu dương, tôn vinh 10 tập thể và 07 cá nhân là điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất ...