Trang chủ - Game bài code com

game bài code com Tiếp nhận Chuyển giao kỹ thuật “Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Phụ khoa” và "Điều trị giảm đau do ung thư"

  Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế và kế hoạch tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật năm 2021 của Bệnh viện; từ ngày 10/11/2021 đến ngày 16/11/2021 tại game bài code com, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã cử đoàn chuyên gia đến chuyển ...