- Họ và tên:  Nguyễn Thị Song Hương

- Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1970                                          Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Bình Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Trú quán: Tổ 1, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Bệnh viện YHCT Lào Cai

- Chức vụ đảng: Phó bí thư

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I Y học cổ truyền.

Phó bí thư chi bộ giúp việc cho đồng chí Bí thư một số lĩnh vực: Phụ trách các đoàn thể chính trị xã hội; công tác tuyên giáo của chi bộ; các nhiêm vụ khác khi được đồng chí Bí thư ủy quyền;

Phó giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc một số nhiệm vụ như phụ trách công tác chuyên môn, khám chữa bệnh, phụ trách công tác bảo hiểm y tế; phụ trách các khoa lâm sàng, chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị…

Chủ tịch công đoàn cơ sở khóa VII.