Trang chủ - Game bài code com

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Sở Y tế tỉnh Lào Cai

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

BỆNH VIỆN NĂM 2019

Bệnh viện: game bài code com

Địa chỉ chi tiết: Số 023 đường Hoàng Quốc Việt, TP Lào Cai tỉnh Lào Cai, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, Lào Cai

Số giấy phép hoạt động:01/LCA-GPHĐ Ngày cấp: 02/11/2015

Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố

Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Hạng bệnh viện: Hạng II

Loại bệnh viện: YHCT - Châm cứu

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 230 (Có hệ số: 249)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 2.93

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

2

16

46

12

2

78

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

2.56

20.51

58.97

15.38

2.56

7

 Ngày  28 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN        

(đã ký)       

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(đã ký)


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết